Trong bài học bói bài Tarot này, bạn sẽ học được cách để tập hợp các mảnh ghép trong một giải bài tarot – để tạo...

Trong học bói bài Tarot, một giải bài tarot là một bản đồ của mọi chiều hướng đối trọng vốn đang hoặc có thể hoạt...

Bói bài Tarot cũng có hệ thống nhân cách của riêng nó được đại diện bởi 16 lá bài hội đồng, xếp theo phân hạng –...

Trong bói bài Tarot, mỗi lá Ace đại diện cho đặc tính của bộ (suit) mà nó thuộc về theo dạng thuần khiết nhất. Một lá...

Học bói bài Tarot: Các lá bài tarot về cơ bản được chia thành hai nhóm. Những lá bài này có ý nghĩa riêng, nhưng cũng có...

Trong bói bài Taro, một Giải Bài Mở là một yêu cầu sự hướng dẫn không gắn với một vấn đề cụ thể nào. Bạn không...

Học bói bài Tarot: Bạn có thể thực hiện một giải bài tarot tập trung vào một người hoặc chủ đề khác. Một lượt giải...

Học bói bài Tarot: Trong bài này bạn sẽ được cách thực hiện một giải bài tarot hoàn chỉnh cho chính mình. Việc có một...

Học bói bài Tarot: Cách thức xào Bài Tarot là một bước đầu tiên khi tiến hành bói bài tarot. Xào bài cho từng đối tượng,...

Trong bói bài Tarot, Bạn sẽ muốn nhờ đến tarot khi bạn đang đối mặt với một vấn đề hoặc thử thách. Một vài thứ...