Học bói bài tarot : Cặp Đôi Bài Tarot

Trong học bói bài Tarot, một giải bài tarot là một bản đồ của mọi chiều hướng đối trọng vốn đang hoặc có thể hoạt động trong cuộc sống bạn ở một thời điểm nào đó.

Để đọc bản đồ này, bạn phải hiểu được Đinh Luật Đối Lập – bất kỳ đặc tính nào, một khi được xác định, sẽ gợi ý mặt đối lập của nó. Đây là định luật cơ bản của thế giới vật chất.

Xem bói bài Tarot giúp The Fool khám phá ra định luật này từ lúc bắt đầu cuộc hành trình của mình khi anh ta gặp Magician và High Priestess. Hai nguyên mẫu này cho anh ta thấy không điều gì có thể được xác định là tách biệt, mà đó chỉ là một cực trong một cặp đôi cân bằng.

hoc boi bai tarot cap doi la bai

Học boi bai Tarot: Magician và High Priestess là một cực trong một cặp đôi cân bằng.

Cặp đôi lá bài trong bói bài Tarot ở mức độ sâu xa nhất, sự đối lập không tồn tại. Có một sự thống nhất đơn thuần, tuy nhiên, trong cuộc sống vật chất, chúng ta nhận thức được sự thống nhất này khi phá bỏ những nguồn năng lượng vô tận khác nhau. Đây là những lực mà chúng ta điều hướng trong cuộc tìm kiếm sự cần bằng của mình.

Một cách khác để khám phá ra vấn đề cân bằng của bạn là bằng cách tìm kiếm hai lá bài trong một giải bài vốn đối lập lẫn nhau. Một ý nghĩa của 8 of Swords là giới hạn – bị bó buộc trong một hoàn cảnh đè nén hoặc giới hạn. Nếu bạn suy xét ý nghĩa này đôi chút, bạn sẽ nhận ra rằng đơn giản bằng cách chấp nhận ý tưởng về sự giới hạn, bạn sẽ gợi đến ý tưởng đối lập của sự tự do – phá bỏ những liên kết và mức giới hạn. Đặc tính này được đại diện bởi lá 4 of Wands.

hoc boi bai tarot cap doi la bai

Hoc boi bai tarot: Gợi đến ý tưởng đối lập của sự tự do – phá bỏ những liên kết và mức giới hạn được đại diện bởi lá 4 of Wands.

Trong một giải bài tarot, hai lá bài này có thể cho bạn thấy tầm quan trọng của vấn đề giới hạn / tự do trong cuộc sống của mình. Chúng xác định những điểm cực trị của một thể liên tục những trải nghiệm từ việc bạn lựa chọn điểm cân bằng tốt nhất cho bản thân. Có ba loại cặp đôi bài.

Cặp Bài Cố Định

Những lá bài nhất định hình thành nên những cực đối lập cố hữu một cách hiển nhiên và rõ ràng. Lá 8 of Swords và 4 of Wands là một cặp đặc trưng dạng này. Cặp khác là The Magician và The High Priestess. Lá The Magician đại diện cho hành động và nhận thức có ý thức. The High Priestess đại diện cho thụ động và nhận thức vô thức.

Cặp Bài Court và Ace

Bạn có thể tạo ra một cặp bài giữa hai lá bài hội đồng và hai lá bài Ace bất kỳ. Những cặp bài này phản ánh mô hình cân bằng nổi bật lên khi bạn đối chiếu hai bộ (suit) và phân hạng.

Hãy xem xét lá bài King of Pentacles và Queen of Cups. Say đây là từ khóa của hai lá bài này:

hoc boi bai tarot cap doi la bai

Hoc boi bai Tarot: Cặp bài phản ánh mô hình cân bằng nổi bật lên khi bạn đối chiếu hai bộ (suit) và phân hạng.

Lá bài King of Pentacles hành động hướng ngoại (King) theo cách mạnh dạn và thông thạo dựa trên mối quan tâm của ông ta trong thế giới vật chất (Pentacles). Lá bài Queen of Cups tập trung vào bên trong (Queen) theo cảm xúc và trực giác dựa trên mối quan tâm của bà ta theo những cảm giác (Cups).

Trong một giải bài, cặp bài tarot này có thể đại diện cho một xung đột giữa hai người – một dạng người dám-làm vốn mong muốn công việc được hoàn thành, và một người mộng mơ luôn muốn thấy cảm giác người khác như thế nào trước tiên. Cặp bài tarot này cũng có thể đại diện cho một vấn đề đối ngẫu bên trong bạn – có lẽ một nhu cầu tập trung vào những gì thuộc thế giới vật chất so với một mong muốn tập trung vào vấn đề tinh thần. Có nhiều rất khả năng, tất cả đều một cách linh động dựa theo hai phong cách bài này. Xem bảng từ khóa của court card và cặp bài theo bộ (bên dưới) để lấy ý tưởng về cách những bộ này và xếp hạng trong hội đồng của chúng tương tác với nhau.

Cặp Bài Ngẫu Nhiên

Bạn có thể giải nghĩa hai lá bài tarot bất kỳ như một cặp, ngay cả nếu ý nghĩa của chúng không đối lập nhau một cách rõ ràng. Có rất nhiều ý nghĩa trong mỗi lá bài để những so sánh có thể hầu như luôn thực hiện được. Những cặp bài ngẫu nhiên phát sinh theo cơ hội, và mối quan hệ của chúng diễn ra chỉ cho trường hợp đó.

hoc boi bai tarot cap doi la bai

Hoc boi bai Tarot: Những cặp bài ngẫu nhiên phát sinh theo cơ hội, và mối quan hệ của chúng diễn ra chỉ cho trường hợp đó.

Lá bài 4 of Cups thể hiện một người đàn ông cô độc đang ngồi dưới một gốc cây. Lá bài 10 of Cups thể hiện một gia đình hạnh phúc đang quây quần bên nhau. Nếu hình dung này có ý nghĩa với bạn, bạn có thể thấy hai lá bài này đối lập nhau giữa “cô đơn” và “ở cùng người khác”. Điều này có thể xảy ra với bạn theo một hoàn cảnh không mong muốn.

Cặp Bài Hỗ Trợ

Hai lá bài tarot không phải đối lập nhau để tạo thành một cặp. Chúng có thể hỗ trợ nhau. Cả lá The Empress và 9 of Cups đều gợi lên sự thư giãn, dục tính và sự tận hưởng vật chất. Những cặp bài hỗ trợ cho bạn thấy một nguồn năng lượng nhất định đang hoặc có thể có một ảnh hưởng cộng thêm. Đôi khi chúng ta phải đối mặt với những tình cảnh theo cách mất cân bằng để đạt được mục tiêu của mình.

hoc boi bai tarot cap doi la bai

Hoc boi bai Tarot: Hai lá bài tarot không phải đối lập nhau để tạo thành một cặp. Chúng có thể hỗ trợ nhau.

Vấn đề cân bằng diễn ra ở khắp mọi nơi. Các giải bài tarot của bạn có thể giúp bạn xác định chúng thông qua cách hành động của những cặp bài. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ hiểu được cách thức những cặp bài này hoạt động trong trải bài Celtic Cross.

About the Author