Top cung hoàng đạo khéo nói nhất

Top cung hoàng đạo khéo ăn khéo nói

Hạng 1: Song Tử – rất biết cách nói chuyện, gặp dạng người nào thì nói chuyện theo kiểu đó

Top cung hoàng đạo khéo nói nhất

Song Tử – rất biết cách nói chuyện,

Hạng 2: Thiên Bình – mở miệng là khen người khác, ít khi đắc tội với ai

Top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Thiên Bình – mở miệng là khen người khác

Hạng 3: Sư Tử – lời nói có sức hút, làm người khác hứng thú và phấn chấn

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Sư Tử – lời nói có sức hút

Hạng 4: Song Ngư – nói chuyện dịu dàng, làm người khác mềm lòng

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Song Ngư – nói chuyện dịu dàng

Hạng 5: Kim Ngưu – cách nói chuyện tuy rằng không gọi là khéo léo, nhưng không đắc tội ai

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Kim Ngưu – cách nói chuyện không gọi là khéo léo

Hạng 6: Ma Kết – nói chuyện bình thường, ít nhất không đắc tội ai

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Ma Kết – nói chuyện bình thường

Hạng 7: Cự Giải – tùy tâm trạng, tâm trạng tốt thì ăn nói rất khéo và nịnh hót giỏi

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Cự Giải – tùy tâm trạng

Hạng 8: Thiên Yết – tâm trạng tốt thì nói chuyện rất ngọt, không vui thì 1 câu cũng không nói

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Thiên Yết – tùy tâm trạng

Hạng 9: Bảo Bình – nói chuyện bình tĩnh và logic

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Bảo Bình – nói chuyện bình tĩnh và logic

Hạng 10: Bạch Dương – nói ít khi suy nghĩ, kích động là tuôn hết ra

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Bạch Dương – nói ít khi suy ngh

Hạng 11: Nhân Mã – nói chuyện thẳng như ruột ngựa

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Nhân Mã – nói chuyện thẳng như ruột ngựa

Hạng 12: Xử Nữ – từng câu từng chữ đều sắc bén và đầy mùi khó chịu, làm người khác không muốn nghe

top cung hoàng đạo khéo ăn nói nhất

Xử Nữ – từng câu từng chữ đều sắc bén và đầy mùi khó chịu

About the Author