Bói tình yêu giữa nàng Bảo Bình với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu cô nàng Bảo Bình: Bảo Bình chính là mẫu con gái hoàn hảo nhất trong 12 cung hoàng đạo. Họ là những cô gái dễ chịu, khoan dung. Cô ấy không thích chỉ trích người khác, không hay ghen tuông hay đòi hỏi một cách vô lý…

Bói tình yêu giữa nàng Bảo Bình với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu giữa nàng Bảo Bình với 12 cung hoàng đạo

Cùng xem chuyện tình của cô nàng Bảo Bình với các chàng trai thuộc 12 cung hoàng đạo như thế nào nhé!

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Ma Kết:
+ Nhiều lúc Ma Kết rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Ma Kết hơn
+ Ma Kết tin vào duyên số còn Bảo Bình tin vào thực tại hơn !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bảo Bình sẽ nói trước ….
+ Khi hai người có xích mích Ma Kết chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Ma Kết cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Ma Kết “bắt cá hai tay” !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Ma Kết phải chào thua Bảo Bình 🙂
+ Khả năng Ma Kết sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Ma Kết sẽ thích có con trai hơn.
+ Đừng mơ Ma Kết xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Ma Kết hay làm Bảo Bình giận lắm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Ma Kết …. thì Bảo Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Ma Kết sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình 🙂 !
+ Nếu có em bé Bảo Bình rất giỏi chăm !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Ma Kết.
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Ma Kết là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Ma Kết nhiều hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Song Tử có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cô bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Ma Kết.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Bảo Bình:
+ Bảo Bình(nữ) tin vào duyên số còn Bảo Bình(nam) tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Bảo Bình(nam) rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Bảo Bình(nam) hay làm Bảo Bình(nữ) giận lắm !
+ Nếu có em bé Bảo Bình(nữ) rất giỏi chăm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình(nam) …. thì Bảo Bình(nữ) sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Khả năng Bảo Bình(nam) sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình(nữ)
+ Khi hai người có xích mích Bảo Bình(nam) chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình(nam) sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình(nữ) 🙂 !
+ Bảo Bình(nữ) có phần chịu nhường nhịn Bảo Bình(nam) hơn
+ Bảo Bình(nam) sẽ không bao giờ cho Bảo Bình(nữ) cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bảo Bình(nữ) “bắt cá hai tay” !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình(nữ) nhiều hơn !
+ Bảo Bình(nữ) là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình(nam) nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bảo Bình(nam) phải chào thua Bảo Bình(nữ) 🙂
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bảo Bình(nam) sẽ nói trước ….
+ Khi có bí mật Bảo Bình(nữ) sẽ giấu kín tốt hơn Bảo Bình(nam).
+ Thường thì Bảo Bình(nữ) sẽ thích có con gái còn Bảo Bình(nam) sẽ thích có con trai hơn.
+ Bảo Bình(nam) không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Đừng mơ Bảo Bình(nam) xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình(nữ) không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Xử Nữ có làn da trắng sáng và đôi mắt trong sáng. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và hòa đồng sẽ giống Bảo Bình(nữ) nhiều hơn Bảo Bình(nam).

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Song Ngư:
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bảo Bình sẽ nói trước ….
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Song Ngư sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình 🙂 !
+ Khi hai người có xích mích Song Ngư chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Bảo Bình hay làm Song Ngư giận lắm !
+ Đừng mơ Song Ngư xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Song Ngư nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu có em bé Song Ngư rất giỏi chăm !
+ Thường thì Song Ngư sẽ thích có con gái còn Bảo Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Song Ngư phải chào thua Bảo Bình 🙂
+ Khả năng Song Ngư sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Song Ngư tin vào thực tại hơn !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Song Ngư cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Song Ngư “bắt cá hai tay” !
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Song Ngư hơn
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có bí mật Song Ngư sẽ giấu kín tốt hơn Bảo Bình.
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Song Ngư sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất lanh lợi và hiền lành sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Song Ngư.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Bạch Dương:
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bảo Bình sẽ nói trước ….
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Khả năng Bạch Dương sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Thường thì Bạch Dương sẽ thích có con gái còn Bảo Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Bạch Dương tin vào thực tại hơn !
+ Bạch Dương hay làm Bảo Bình giận lắm !
+ Bạch Dương sẽ không bao giờ cho Bảo Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bảo Bình “bắt cá hai tay” !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Bạch Dương.
+ Đừng mơ Bạch Dương xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu có em bé Bạch Dương rất giỏi chăm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Bạch Dương sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Bảo Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bạch Dương 🙂 !
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bạch Dương nhiều điều bất ngờ.
+ Bạch Dương có phần chịu nhường nhịn Bảo Bình hơn
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bảo Bình phải chào thua Bạch Dương 🙂
+ Khi hai người có xích mích Bạch Dương chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bạch Dương không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Xử Nữ có làn da trắng hồng và đôi mắt trong sáng. cô bé sẽ rất thông minh và hòa đồng sẽ giống Bạch Dương nhiều hơn Bảo Bình.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Kim Ngưu:
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Kim Ngưu sẽ không bao giờ cho Bảo Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bảo Bình “bắt cá hai tay” !
+ Nếu có em bé Bảo Bình rất giỏi chăm !
+ Kim Ngưu hay làm Bảo Bình giận lắm !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu nhiều hơn !
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Đừng mơ Bảo Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Kim Ngưu không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi hai người có xích mích Bảo Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Bảo Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Kim Ngưu 🙂 !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Kim Ngưu …. thì Bảo Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu hơn
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bảo Bình sẽ nói trước ….
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bảo Bình phải chào thua Kim Ngưu 🙂
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Song Tử có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cô bé sẽ rất sáng tạo và thương yêu động vật sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Song Tử:
+ Song Tử tin vào duyên số còn Bảo Bình tin vào thực tại hơn !
+ Đừng mơ Song Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Song Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu mà có cãi nhau thì Song Tử phải chào thua Bảo Bình 🙂
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi hai người có xích mích Song Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Song Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Song Tử “bắt cá hai tay” !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Song Tử …. thì Bảo Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Bảo Bình hay làm Song Tử giận lắm !
+ Nếu có em bé Bảo Bình rất giỏi chăm !
+ Thường thì Song Tử sẽ thích có con gái còn Bảo Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Khả năng Bảo Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Song Tử
+ Song Tử có phần chịu nhường nhịn Bảo Bình hơn
+ Bảo Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Song Tử 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Song Tử sẽ nói trước ….
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Song Tử.
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Song Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Song Tử nhiều hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Sư Tử có làn da trắng hồng và đôi mắt đầy mộng mơ. cậu bé sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Song Tử.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Cự Giải:
+ Khi hai người có xích mích Bảo Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Cự Giải cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Cự Giải “bắt cá hai tay” !
+ Nếu có em bé Bảo Bình rất giỏi chăm !
+ Bảo Bình hay làm Cự Giải giận lắm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Cự Giải sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Khi có bí mật Cự Giải sẽ giấu kín tốt hơn Bảo Bình.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Cự Giải hơn
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Cự Giải nhiều điều bất ngờ.
+ Bảo Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Cự Giải 🙂 !
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Cự Giải sẽ thích có con trai hơn.
+ Đừng mơ Bảo Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Cự Giải không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khả năng Cự Giải sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Nếu mà có cãi nhau thì Cự Giải phải chào thua Bảo Bình 🙂
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bảo Bình sẽ nói trước ….
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Cự Giải tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Cự Giải rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Cự Giải không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da bánh mật và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất lanh lợi và nhanh nhẹn sẽ giống Cự Giải nhiều hơn Bảo Bình.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Sư Tử:
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Sư Tử sẽ nói trước ….
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Bảo Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bảo Bình “bắt cá hai tay” !
+ Bảo Bình hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Sư Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Khả năng Sư Tử sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Nếu có em bé Sư Tử rất giỏi chăm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Sư Tử sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bảo Bình phải chào thua Sư Tử 🙂
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Bảo Bình.
+ Sư Tử có phần chịu nhường nhịn Bảo Bình hơn
+ Bảo Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Bảo Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Song Ngư có làn da bánh mật và đôi mắt đầy mộng mơ. cậu bé sẽ rất lanh lợi và nhanh nhẹn sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Bảo Bình.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Xử Nữ:
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình 🙂 !
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Bảo Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Khi hai người có xích mích Bảo Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu có em bé Xử Nữ rất giỏi chăm !
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Bảo Bình hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Xử Nữ …. thì Bảo Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ sẽ nói trước ….
+ Đừng mơ Bảo Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Xử Nữ cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ “bắt cá hai tay” !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Bảo Bình 🙂
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Xử Nữ có phần chịu nhường nhịn Bảo Bình hơn
+ Khi có bí mật Xử Nữ sẽ giấu kín tốt hơn Bảo Bình.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Thiên Bình có làn da bánh mật và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất lanh lợi và hòa đồng sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Xử Nữ.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Thiên Bình:
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm !
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Thiên Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Bảo Bình hay làm Thiên Bình giận lắm !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khả năng Thiên Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước ….
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Thiên Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình “bắt cá hai tay” !
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bảo Bình phải chào thua Thiên Bình 🙂
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Bảo Bình tin vào thực tại hơn !
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình 🙂 !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bọ Cạp có làn da trắng sáng và đôi mắt đầy mộng mơ. cậu bé sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Thiên Bình.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Bọ Cạp:
+ Bọ Cạp sẽ không bao giờ cho Bảo Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bảo Bình “bắt cá hai tay” !
+ Bọ Cạp là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Bọ Cạp tin vào thực tại hơn !
+ Khi có bí mật Bọ Cạp sẽ giấu kín tốt hơn Bảo Bình.
+ Khi hai người có xích mích Bảo Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu có em bé Bọ Cạp rất giỏi chăm !
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Đừng mơ Bảo Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Bọ Cạp không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Bảo Bình hay làm Bọ Cạp giận lắm !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bọ Cạp nhiều hơn !
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bọ Cạp sẽ nói trước ….
+ Bọ Cạp có phần chịu nhường nhịn Bảo Bình hơn
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Bọ Cạp sẽ thích có con trai hơn.
+ Khả năng Bảo Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bọ Cạp
+ Bọ Cạp sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình 🙂 !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bọ Cạp …. thì Bảo Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bọ Cạp phải chào thua Bảo Bình 🙂
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Xử Nữ có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cô bé sẽ rất sáng tạo và nhanh nhẹn sẽ giống Bọ Cạp nhiều hơn Bảo Bình.

Bói Tình yêu Nàng Bảo Bình với một chàng Nhân Mã:
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Nhân Mã sẽ nói trước ….
+ Nhân Mã là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bảo Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Nhân Mã sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Nhân Mã tin vào thực tại hơn !
+ Nếu có em bé Bảo Bình rất giỏi chăm !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Nhân Mã.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Nhân Mã phải chào thua Bảo Bình 🙂
+ Khả năng Bảo Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Nhân Mã
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Nhân Mã hơn
+ Đừng mơ Bảo Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Nhân Mã không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi hai người có xích mích Nhân Mã chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Nhân Mã 🙂 !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Nhân Mã cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Nhân Mã “bắt cá hai tay” !
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thường thì Nhân Mã sẽ thích có con gái còn Bảo Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Nhân Mã hay làm Bảo Bình giận lắm !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Bọ Cạp có làn da trắng sáng và đôi mắt quyến rũ. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và nhanh nhẹn sẽ giống Nhân Mã nhiều hơn Bảo Bình.