Bói tình yêu giữa nàng Kim Ngưu với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu cô nàng Kim Ngưu: Phụ nữ Kim Ngưu rất thông minh , khéo léo, có nhận thức sắc sảo và khả năng hòa nhập vào xã hội và dễ dàng kết thân với mọi tầng lớp . Cô ấy không phải loại phụ nữ hay ghen tuông nhưng sẽ lọc lựa và tìm hiểu bạn rất kỹ trước khi tiến tới với bạn.

Bói tình yêu giữa nàng Kim Ngưu với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu giữa nàng Kim Ngưu với 12 cung hoàng đạo

Cùng xem chuyện tình của cô nàng Kim Ngưu với các chàng trai thuộc 12 cung hoàng đạo như thế nào nhé!

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Bạch Dương:
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bạch Dương 🙂 !
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bạch Dương tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bạch Dương …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Bạch Dương 🙂
+ Bạch Dương sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu “bắt cá hai tay” !
+ Kim Ngưu không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu nhiều hơn !
+ Bạch Dương là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Kim Ngưu nhiều điều bất ngờ.
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Bạch Dương hơn
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Bạch Dương không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có bí mật Bạch Dương sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Bạch Dương hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bạch Dương
+ Nếu có em bé Bạch Dương rất giỏi chăm !
+ Thường thì Bạch Dương sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ….
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Sư Tử có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Bạch Dương nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Song Tử:
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Khi có bí mật Song Tử sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Song Tử sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Kim Ngưu 🙂 !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Kim Ngưu …. thì Song Tử sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Khả năng Song Tử sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Kim Ngưu
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Thường thì Song Tử sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Kim Ngưu không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Song Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Song Tử phải chào thua Kim Ngưu 🙂
+ Song Tử tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ….
+ Đừng mơ Song Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Kim Ngưu không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Song Tử có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu hơn
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Song Tử nhiều hơn !
+ Song Tử hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Song Tử sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu “bắt cá hai tay” !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Thiên Bình có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất thông minh và hòa đồng sẽ giống Kim Ngưu nhiều hơn Song Tử.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Kim Ngưu:
+ Kim Ngưu(nam) có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu(nữ) hơn
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Kim Ngưu(nam) …. thì Kim Ngưu(nữ) sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu(nam) phải chào thua Kim Ngưu(nữ) 🙂
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu(nam) sẽ nói trước ….
+ Thường thì Kim Ngưu(nữ) sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu(nam) sẽ thích có con trai hơn.
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu(nam) chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu có em bé Kim Ngưu(nam) rất giỏi chăm !
+ Khả năng Kim Ngưu(nam) sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Kim Ngưu(nữ)
+ Kim Ngưu(nữ) hay làm Kim Ngưu(nam) giận lắm !
+ Kim Ngưu(nam) tin vào duyên số còn Kim Ngưu(nữ) tin vào thực tại hơn !
+ Khi có bí mật Kim Ngưu(nam) sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu(nữ).
+ Kim Ngưu(nữ) không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu(nam) nhiều hơn !
+ Kim Ngưu(nam) sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu(nữ) cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu(nữ) “bắt cá hai tay” !
+ Đừng mơ Kim Ngưu(nữ) xin lỗi khi mắc lỗi mà Kim Ngưu(nam) không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Kim Ngưu(nam) là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Kim Ngưu(nữ) nhiều điều bất ngờ.
+ Kim Ngưu(nam) sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Kim Ngưu(nữ) 🙂 !
+ Nhiều lúc Kim Ngưu(nữ) rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Sư Tử có làn da bánh mật và đôi mắt đầy mộng mơ. cậu bé sẽ rất lanh lợi và hiền lành sẽ giống Kim Ngưu(nam) nhiều hơn Kim Ngưu(nữ).

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Ma Kết:
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Ma Kết không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Kim Ngưu sẽ không bao giờ cho Ma Kết cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Ma Kết “bắt cá hai tay” !
+ Nếu có em bé Ma Kết rất giỏi chăm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Ma Kết …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Ma Kết nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có bí mật Ma Kết sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Ma Kết hơn
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu nhiều hơn !
+ Kim Ngưu không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Ma Kết 🙂
+ Kim Ngưu tin vào duyên số còn Ma Kết tin vào thực tại hơn !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ….
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Ma Kết
+ Thường thì Ma Kết sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Nhiều lúc Ma Kết rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Ma Kết hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Ma Kết sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Kim Ngưu 🙂 !
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cô bé sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn sẽ giống Ma Kết nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Bảo Bình:
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu hơn
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Kim Ngưu nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bảo Bình sẽ nói trước ….
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu “bắt cá hai tay” !
+ Kim Ngưu tin vào duyên số còn Bảo Bình tin vào thực tại hơn !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Đừng mơ Bảo Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Kim Ngưu không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Kim Ngưu hay làm Bảo Bình giận lắm !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Bảo Bình 🙂
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình 🙂 !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Khi hai người có xích mích Bảo Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất sáng tạo và hiền lành sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Cự Giải:
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Cự Giải hơn
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thường thì Cự Giải sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Cự Giải 🙂 !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Cự Giải 🙂
+ Khi có bí mật Cự Giải sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Cự Giải không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Cự Giải …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ….
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Cự Giải nhiều hơn !
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Cự Giải không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Kim Ngưu sẽ không bao giờ cho Cự Giải cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Cự Giải “bắt cá hai tay” !
+ Khả năng Cự Giải sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Kim Ngưu
+ Cự Giải hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Kim Ngưu tin vào duyên số còn Cự Giải tin vào thực tại hơn !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Cự Giải nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Bạch Dương có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Cự Giải nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Sư Tử:
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Thường thì Kim Ngưu sẽ thích có con gái còn Sư Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Sư Tử hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Sư Tử tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Sư Tử sẽ nói trước ….
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Kim Ngưu không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có bí mật Kim Ngưu sẽ giấu kín tốt hơn Sư Tử.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Kim Ngưu 🙂
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Kim Ngưu sẽ không bao giờ cho Sư Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Sư Tử “bắt cá hai tay” !
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bọ Cạp có làn da trắng sáng và đôi mắt đầy mộng mơ. cậu bé sẽ rất lanh lợi và nhanh nhẹn sẽ giống Kim Ngưu nhiều hơn Sư Tử.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Xử Nữ:
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ sẽ nói trước ….
+ Kim Ngưu sẽ không bao giờ cho Xử Nữ cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ “bắt cá hai tay” !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Kim Ngưu
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Kim Ngưu 🙂
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Đừng mơ Xử Nữ xin lỗi khi mắc lỗi mà Kim Ngưu không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có bí mật Kim Ngưu sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Kim Ngưu hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Kim Ngưu tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu nhiều hơn !
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Kim Ngưu …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da trắng sáng và đôi mắt quyến rũ. cậu bé sẽ rất lanh lợi và nhanh nhẹn sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Thiên Bình:
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Thiên Bình có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu hơn
+ Kim Ngưu không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Thiên Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Khi có bí mật Kim Ngưu sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Thiên Bình 🙂
+ Thường thì Kim Ngưu sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Kim Ngưu hay làm Thiên Bình giận lắm !
+ Thiên Bình sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu “bắt cá hai tay” !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ….
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Thiên Bình 🙂 !
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Thiên Bình …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu nhiều hơn !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất lanh lợi và thương yêu động vật sẽ giống Kim Ngưu nhiều hơn Thiên Bình.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Bọ Cạp:
+ Bọ Cạp có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu hơn
+ Kim Ngưu sẽ không bao giờ cho Bọ Cạp cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bọ Cạp “bắt cá hai tay” !
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bọ Cạp phải chào thua Kim Ngưu 🙂
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bọ Cạp
+ Kim Ngưu không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Bọ Cạp không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Kim Ngưu …. thì Bọ Cạp sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Bọ Cạp là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Kim Ngưu nhiều điều bất ngờ.
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bọ Cạp 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bọ Cạp sẽ nói trước ….
+ Thường thì Bọ Cạp sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Khi có bí mật Kim Ngưu sẽ giấu kín tốt hơn Bọ Cạp.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bọ Cạp nhiều hơn !
+ Bọ Cạp hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Kim Ngưu tin vào duyên số còn Bọ Cạp tin vào thực tại hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng sáng và đôi mắt quyến rũ. cô bé sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn sẽ giống Bọ Cạp nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Nhân Mã:
+ Khả năng Kim Ngưu sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Nhân Mã
+ Nhân Mã sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Kim Ngưu 🙂 !
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Nhân Mã hơn
+ Thường thì Nhân Mã sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Kim Ngưu tin vào duyên số còn Nhân Mã tin vào thực tại hơn !
+ Kim Ngưu không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Nhân Mã nhiều hơn !
+ Nếu có em bé Nhân Mã rất giỏi chăm !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Nhân Mã nhiều điều bất ngờ.
+ Nhân Mã hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Kim Ngưu sẽ không bao giờ cho Nhân Mã cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Nhân Mã “bắt cá hai tay” !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ….
+ Nếu mà có cãi nhau thì Nhân Mã phải chào thua Kim Ngưu 🙂
+ Khi hai người có xích mích Nhân Mã chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Kim Ngưu …. thì Nhân Mã sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Nhân Mã không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có bí mật Nhân Mã sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Song Ngư có làn da trắng hồng và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Nhân Mã nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Kim Ngưu với một chàng Song Ngư:
+ Song Ngư sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu “bắt cá hai tay” !
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Song Ngư hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Kim Ngưu tin vào duyên số còn Song Ngư tin vào thực tại hơn !
+ Song Ngư có phần chịu nhường nhịn Kim Ngưu hơn
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Song Ngư nhiều điều bất ngờ.
+ Khả năng Song Ngư sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Kim Ngưu
+ Nhiều lúc Kim Ngưu rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Song Ngư không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Song Ngư …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Thường thì Kim Ngưu sẽ thích có con gái còn Song Ngư sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Song Ngư 🙂
+ Kim Ngưu không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Khi có bí mật Song Ngư sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Kim Ngưu sẽ nói trước ….
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Song Ngư 🙂 !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Song Ngư nhiều hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bọ Cạp có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất thông minh và hiền lành sẽ giống Kim Ngưu nhiều hơn Song Ngư.

About the Author