Bói tình yêu giữa nàng Sư Tử với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu cô nàng Sư Tử: Sư Tử – cung hoàng đạo “bá đạo” nhất. Nhưng dù có kiêu hãnh đến mức nào, Sư Tử cũng rất giàu tình cảm, dù có mạnh mẽ đến mức nào, Sư Tử cũng có những lúc bí mật mềm yếu đấy, nhất là con gái Sư Tử nữa.

Bói tình yêu giữa nàng Sư Tử với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu giữa nàng Sư Tử với 12 cung hoàng đạo

Cùng xem chuyện tình của cô nàng Xử Nữ với các chàng trai thuộc 12 cung hoàng đạo như thế nào nhé!

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Bạch Dương:

+ Bạch Dương sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Sư Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bạch Dương nhiều điều bất ngờ.
+ Nhiều lúc Sư Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Bạch Dương sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Bạch Dương cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bạch Dương “bắt cá hai tay” !
+ Sư Tử tin vào duyên số còn Bạch Dương tin vào thực tại hơn !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Bạch Dương 🙂
+ Bạch Dương hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Bạch Dương sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bạch Dương nhiều hơn !
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bạch Dương sẽ nói trước ….
+ Nếu có em bé Bạch Dương rất giỏi chăm !
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Bạch Dương.
+ Khả năng Bạch Dương sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Sư Tử có phần chịu nhường nhịn Bạch Dương hơn
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Bạch Dương không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Bạch Dương có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất sáng tạo và hòa đồng sẽ giống Bạch Dương nhiều hơn Sư Tử.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Kim Ngưu:
+ Nhiều lúc Sư Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu “bắt cá hai tay” !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Sư Tử 🙂
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Kim Ngưu nhiều hơn !
+ Kim Ngưu là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Kim Ngưu không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Kim Ngưu sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Thường thì Kim Ngưu sẽ thích có con gái còn Sư Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Sư Tử tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Khi hai người có xích mích Kim Ngưu chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Kim Ngưu hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Kim Ngưu sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Khả năng Sư Tử sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Kim Ngưu
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Nếu có em bé Kim Ngưu rất giỏi chăm !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Sư Tử sẽ nói trước ….
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da bánh mật và đôi mắt quyến rũ. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và hiền lành sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Kim Ngưu.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Song Tử:
+ Thường thì Song Tử sẽ thích có con gái còn Sư Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Song Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Song Tử sẽ nói trước ….
+ Song Tử tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Song Tử hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Nhiều lúc Song Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Song Tử 🙂
+ Song Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Song Tử sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Song Tử có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Nếu có em bé Song Tử rất giỏi chăm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Song Tử sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Song Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Song Tử “bắt cá hai tay” !
+ Khi có bí mật Song Tử sẽ giấu kín tốt hơn Sư Tử.
+ Khả năng Song Tử sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Đừng mơ Song Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Sư Tử không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Bọ Cạp có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất thông minh và hòa đồng sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Song Tử.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Cự Giải:
+ Sư Tử có phần chịu nhường nhịn Cự Giải hơn
+ Khả năng Cự Giải sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Cự Giải sẽ không bao giờ cho Sư Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Sư Tử “bắt cá hai tay” !
+ Cự Giải là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Cự Giải sẽ nói trước ….
+ Sư Tử hay làm Cự Giải giận lắm !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Cự Giải 🙂
+ Sư Tử sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Cự Giải 🙂 !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Cự Giải nhiều hơn !
+ Cự Giải không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nhiều lúc Sư Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Đừng mơ Cự Giải xin lỗi khi mắc lỗi mà Sư Tử không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Cự Giải.
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Cự Giải …. thì Sư Tử sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu có em bé Cự Giải rất giỏi chăm !
+ Thường thì Cự Giải sẽ thích có con gái còn Sư Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Cự Giải tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da trắng hồng và đôi mắt trong sáng. cậu bé sẽ rất lanh lợi và thương yêu động vật sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Cự Giải.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Sư Tử:
Trong tình yêu của một chàng Sư Tử và một nàng Sư Tử :
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Sư Tử(nam) sẽ nói trước ….
+ Sư Tử(nữ) hay làm Sư Tử(nam) giận lắm !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử(nam) nhiều hơn !
+ Nếu có em bé Sư Tử(nam) rất giỏi chăm !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử(nam) phải chào thua Sư Tử(nữ) 🙂
+ Sư Tử(nữ) tin vào duyên số còn Sư Tử(nam) tin vào thực tại hơn !
+ Sư Tử(nam) sẽ không bao giờ cho Sư Tử(nữ) cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Sư Tử(nữ) “bắt cá hai tay” !
+ Sư Tử(nam) có phần chịu nhường nhịn Sư Tử(nữ) hơn
+ Nhiều lúc Sư Tử(nam) rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử(nam) …. thì Sư Tử(nữ) sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử(nữ) chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Khả năng Sư Tử(nữ) sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử(nam)
+ Đừng mơ Sư Tử(nữ) xin lỗi khi mắc lỗi mà Sư Tử(nam) không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Sư Tử(nam) sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử(nữ) 🙂 !
+ Khi có bí mật Sư Tử(nữ) sẽ giấu kín tốt hơn Sư Tử(nam).
+ Sư Tử(nam) không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Thường thì Sư Tử(nữ) sẽ thích có con gái còn Sư Tử(nam) sẽ thích có con trai hơn.
+ Sư Tử(nữ) là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử(nam) nhiều điều bất ngờ.
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng sáng và đôi mắt quyến rũ. cậu bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và thương yêu động vật sẽ giống Sư Tử(nữ) nhiều hơn Sư Tử(nam).

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Xử Nữ:
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ sẽ nói trước ….
+ Xử Nữ tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Sư Tử hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Sư Tử 🙂
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Sư Tử có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu có em bé Sư Tử rất giỏi chăm !
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Xử Nữ sẽ thích có con trai hơn.
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Sư Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Sư Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Sư Tử “bắt cá hai tay” !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bạch Dương có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Sư Tử.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Thiên Bình:
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm !
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Thiên Bình cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Thiên Bình “bắt cá hai tay” !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước ….
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Thiên Bình 🙂
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Thiên Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Sư Tử không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm !
+ Thiên Bình có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Khả năng Thiên Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Thiên Bình.
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Thiên Bình …. thì Sư Tử sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Sư Tử hay làm Thiên Bình giận lắm !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Thiên Bình có làn da bánh mật và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ rất lanh lợi và nhanh nhẹn sẽ giống Thiên Bình nhiều hơn Sư Tử

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Bọ Cạp:
+ Bọ Cạp sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Bọ Cạp sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Thường thì Bọ Cạp sẽ thích có con gái còn Sư Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu có em bé Bọ Cạp rất giỏi chăm !
+ Sư Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Bọ Cạp nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bọ Cạp phải chào thua Sư Tử 🙂
+ Sư Tử tin vào duyên số còn Bọ Cạp tin vào thực tại hơn !
+ Đừng mơ Bọ Cạp xin lỗi khi mắc lỗi mà Sư Tử không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nhiều lúc Bọ Cạp rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Bọ Cạp cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bọ Cạp “bắt cá hai tay” !
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Bọ Cạp.
+ Sư Tử có phần chịu nhường nhịn Bọ Cạp hơn
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bọ Cạp sẽ nói trước ….
+ Bọ Cạp không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Bọ Cạp hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Khả năng Bọ Cạp sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Song Ngư có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cô bé sẽ rất sáng tạo và nhanh nhẹn sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Bọ Cạp.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Nhân Mã:
+ Nhân Mã có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Nhân Mã sẽ nói trước ….
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Nhân Mã cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Nhân Mã “bắt cá hai tay” !
+ Nhân Mã là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Nhân Mã sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nhân Mã sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Nếu có em bé Sư Tử rất giỏi chăm !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Nhân Mã 🙂
+ Khi có bí mật Nhân Mã sẽ giấu kín tốt hơn Sư Tử.
+ Đừng mơ Nhân Mã xin lỗi khi mắc lỗi mà Sư Tử không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Thường thì Nhân Mã sẽ thích có con gái còn Sư Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Khả năng Sư Tử sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Nhân Mã
+ Nhân Mã hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Sư Tử tin vào duyên số còn Nhân Mã tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Nhân Mã rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bảo Bình có làn da bánh mật và đôi mắt quyến rũ. cậu bé sẽ rất lanh lợi và nhanh nhẹn sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Nhân Mã.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Ma Kết:
+ Nếu mà có cãi nhau thì Ma Kết phải chào thua Sư Tử 🙂
+ Ma Kết sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Ma Kết.
+ Ma Kết có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Sư Tử sẽ không bao giờ cho Ma Kết cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Ma Kết “bắt cá hai tay” !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Ma Kết sẽ thích có con trai hơn.
+ Nhiều lúc Sư Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Ma Kết hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Nếu có em bé Sư Tử rất giỏi chăm !
+ Khi hai người có xích mích Ma Kết chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Ma Kết không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Ma Kết sẽ nói trước ….
+ Ma Kết tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
+ Ma Kết là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Khả năng Ma Kết sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Ma Kết sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bảo Bình có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất sáng tạo và hiền lành sẽ giống Ma Kết nhiều hơn Sư Tử.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Bảo Bình:
+ Khi hai người có xích mích Bảo Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Sư Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Sư Tử “bắt cá hai tay” !
+ Bảo Bình tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Sư Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Bảo Bình sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Bảo Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Bảo Bình có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Bảo Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Sư Tử hay làm Bảo Bình giận lắm !
+ Khả năng Bảo Bình sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Sư Tử sẽ nói trước ….
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Bảo Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu có em bé Bảo Bình rất giỏi chăm !
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Bảo Bình.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Sư Tử phải chào thua Bảo Bình 🙂
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da trắng hồng và đôi mắt trong sáng. cậu bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Bảo Bình.

Bói Tình yêu Nàng Sư Tử với một chàng Song Ngư:
+ Song Ngư hay làm Sư Tử giận lắm !
+ Sư Tử tin vào duyên số còn Song Ngư tin vào thực tại hơn !
+ Song Ngư là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Sư Tử nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Song Ngư.
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Thường thì Song Ngư sẽ thích có con gái còn Sư Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Song Ngư phải chào thua Sư Tử 🙂
+ Nếu có em bé Song Ngư rất giỏi chăm !
+ Nhiều lúc Sư Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Song Ngư …. thì Sư Tử sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Song Ngư không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Song Ngư có phần chịu nhường nhịn Sư Tử hơn
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Sư Tử sẽ nói trước ….
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Khả năng Song Ngư sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Song Ngư sẽ không bao giờ cho Sư Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Sư Tử “bắt cá hai tay” !
+ Khi hai người có xích mích Sư Tử chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Song Ngư sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất thông minh và hòa đồng sẽ giống Sư Tử nhiều hơn Song Ngư.

About the Author