Bạch Dương (21/3-19/4) Mọi thứ có vẻ không giống với vẻ bề ngoài. Bạch Dương cần nhìn lại và thử xem có phải bạn...