“…Nhân Mã hãy học cách kiên nhẫn và hạ thấp cái tôi của bản thân một chút trong công việc vào hôm nay. Sự thật...