“…Tu vi thứ tư ngày 7/10/2015 Kim Ngưu sẽ phải tốn khá nhiều nguồn lực trong hôm nay, được cái này thì sẽ mất...