“…Xem tử vi thấy tâm trạng của Cự Giải trong ngày đầu tuần rất khó chịu và dễ nổi nóng với bất kỳ ai....