“…Xem tử vi thấy rằng hôm nay, mọi thứ có vẻ trở nên khả quan hơn với Kim Ngưu, bởi những suy nghĩ chủ động,...