Xem bói chỉ tay nghiên cứu và tìm hiểu thấy rằng thịt bàn tay mỏng hay dày đều là nhân tố quan trọng có thể tiết lộ...