Tâm sự bạn trai có nên yêu cô gái hơn tuổi? Mọi nhớ mong, hờn giận hay hạnh phúc đều không có yếu tố tuổi tác can...