Khi yêu, có người sợ phải nói lời chia tay, có người lại sợ bị trói buộc, sợ trách nhiệm. Bạn thì sao? Cùng chiêm tinh...