Có khi nào trên đường đời tấp nập, chúng ta gặp gỡ rồi lại chia xa như những người xa lạ với nhau. Có hối tiếc nhưng...