Văn minh là một tính cách không giới hạn độ tuổi, không phải là một năng khiếu bẩm sinh vì vậy văn minh là một khái...