Một người đau có lẽ sẽ tốt hơn là cả ba người…Chỉ cần anh đau là đủ rồi vì chàng trai Thiên Bình là anh vốn...