Mỗi người có một khái niệm rất khác nhau về cảm giác bình yên. Bạn hãy chọn xem lựa chọn nào khiến cho bạn có cảm...