Chuyện của sao: Sau sự việc lộ ảnh ngủ tai tiếng vừa qua, Kỳ Duyên rút kinh nghiệm trùm chăn kín người ngủ trên máy bay Kỳ...