Bói tình yêu giữa nàng Xử Nữ với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu cô nàng Xử Nữ: Xử Nữ xem tình yêu là một sự xây dựng chứ không phải là những giây phút lãng mạn thoáng qua, do đó họ rất thực tế trong tình yêu.

Bói tình yêu giữa nàng Xử Nữ với 12 cung hoàng đạo

Bói tình yêu giữa nàng Xử Nữ với 12 cung hoàng đạo

Cùng xem chuyện tình của cô nàng Xử Nữ với các chàng trai thuộc 12 cung hoàng đạo như thế nào nhé!

Nàng Xử Nữ với một chàng Bạch Dương:

+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bạch Dương sẽ nói trước ….
+ Bạch Dương là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu có em bé Xử Nữ rất giỏi chăm !
+ Khi hai người có xích mích Bạch Dương chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Bạch Dương hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Bạch Dương cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bạch Dương “bắt cá hai tay” !
+ Xử Nữ có phần chịu nhường nhịn Bạch Dương hơn
+ Bạch Dương sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ 🙂 !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bạch Dương phải chào thua Xử Nữ 🙂
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ nhiều hơn !
+ Khi có bí mật Bạch Dương sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bạch Dương
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Xử Nữ …. thì Bạch Dương sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nhiều lúc Bạch Dương rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Đừng mơ Xử Nữ xin lỗi khi mắc lỗi mà Bạch Dương không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Thường thì Bạch Dương sẽ thích có con gái còn Xử Nữ sẽ thích có con trai hơn.
+ Bạch Dương tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Song Ngư có làn da trắng hồng và đôi mắt trong sáng. cậu bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và nhanh nhẹn sẽ giống Bạch Dương nhiều hơn Xử Nữ.

Nàng Xử Nữ với một chàng Kim Ngưu:
+ Đừng mơ Kim Ngưu xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Xử Nữ tin vào duyên số còn Kim Ngưu tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ sẽ nói trước ….
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Xử Nữ là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Kim Ngưu nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Kim Ngưu phải chào thua Xử Nữ 🙂
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ nhiều hơn !
+ Khi có bí mật Xử Nữ sẽ giấu kín tốt hơn Kim Ngưu.
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Xử Nữ hay làm Kim Ngưu giận lắm !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Kim Ngưu
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Kim Ngưu 🙂 !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Kim Ngưu …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Kim Ngưu sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu có em bé Xử Nữ rất giỏi chăm !
+ Kim Ngưu có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Kim Ngưu cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Kim Ngưu “bắt cá hai tay” !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Cự Giải có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cậu bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và nhanh nhẹn sẽ giống Kim Ngưu nhiều hơn Xử Nữ.

Nàng Xử Nữ với một chàng Song Tử:
+ Nhiều lúc Song Tử rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Song Tử …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Song Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Song Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Song Tử “bắt cá hai tay” !
+ Nếu có em bé Song Tử rất giỏi chăm !
+ Song Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Song Tử nhiều hơn !
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Song Tử sẽ thích có con trai hơn.
+ Song Tử có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Nếu mà có cãi nhau thì Song Tử phải chào thua Xử Nữ 🙂
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Song Tử sẽ nói trước ….
+ Song Tử tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
+ Khi có bí mật Song Tử sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Xử Nữ hay làm Song Tử giận lắm !
+ Khả năng Song Tử sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Xử Nữ
+ Đừng mơ Xử Nữ xin lỗi khi mắc lỗi mà Song Tử không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Song Tử sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ 🙂 !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Nhân Mã có làn da trắng hồng và đôi mắt trong sáng. cậu bé sẽ rất thông minh và hiền lành sẽ giống Song Tử nhiều hơn Xử Nữ.

Nàng Xử Nữ với một chàng Cự Giải:
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Xử Nữ …. thì Cự Giải sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Cự Giải
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Cự Giải cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Cự Giải “bắt cá hai tay” !
+ Cự Giải sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ sẽ nói trước ….
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Đừng mơ Xử Nữ xin lỗi khi mắc lỗi mà Cự Giải không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu có em bé Xử Nữ rất giỏi chăm !
+ Khi có bí mật Cự Giải sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Xử Nữ hay làm Cự Giải giận lắm !
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Cự Giải có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Cự Giải sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ nhiều hơn !
+ Cự Giải là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Cự Giải tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Cự Giải 🙂
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Kim Ngưu có làn da trắng hồng và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và nhanh nhẹn sẽ giống Cự Giải nhiều hơn Xử Nữ.

Nàng Xử Nữ với một chàng Sư Tử:
+ Đừng mơ Sư Tử xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ sẽ nói trước ….
+ Xử Nữ tin vào duyên số còn Sư Tử tin vào thực tại hơn !
+ Sư Tử không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có bí mật Sư Tử sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Sư Tử hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Sư Tử 🙂
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Sư Tử nhiều hơn !
+ Sư Tử có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Sư Tử …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu có em bé Sư Tử rất giỏi chăm !
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Thường thì Sư Tử sẽ thích có con gái còn Xử Nữ sẽ thích có con trai hơn.
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Sư Tử 🙂 !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Sư Tử
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Sư Tử là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Sư Tử cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Sư Tử “bắt cá hai tay” !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Bạch Dương có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Sư Tử.

Nàng Xử Nữ với một chàng Xử Nữ:
+ Xử Nữ(nữ) sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ(nam) 🙂 !
+ Đừng mơ Xử Nữ(nữ) xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ(nam) không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Xử Nữ(nữ) là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ(nam) nhiều điều bất ngờ.
+ Khi có bí mật Xử Nữ(nữ) sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ(nam).
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Xử Nữ(nữ) …. thì Xử Nữ(nam) sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Xử Nữ(nam) có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ(nữ) hơn
+ Xử Nữ(nữ) sẽ không bao giờ cho Xử Nữ(nam) cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ(nam) “bắt cá hai tay” !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ(nữ) phải chào thua Xử Nữ(nam) 🙂
+ Xử Nữ(nam) hay làm Xử Nữ(nữ) giận lắm !
+ Xử Nữ(nam) không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Xử Nữ(nam) tin vào duyên số còn Xử Nữ(nữ) tin vào thực tại hơn !
+ Nhiều lúc Xử Nữ(nam) rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ(nam) sẽ nói trước ….
+ Nếu có em bé Xử Nữ(nam) rất giỏi chăm !
+ Khả năng Xử Nữ(nam) sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Xử Nữ(nữ)
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ(nữ) nhiều hơn !
+ Thường thì Xử Nữ(nam) sẽ thích có con gái còn Xử Nữ(nữ) sẽ thích có con trai hơn.
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ(nữ) chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Ma Kết có làn da trắng sáng và đôi mắt tinh anh. cậu bé sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn sẽ giống Xử Nữ(nữ) nhiều hơn Xử Nữ(nam).

Nàng Xử Nữ với một chàng Thiên Bình:
+ Nếu có em bé Thiên Bình rất giỏi chăm !
+ Khi hai người có xích mích Thiên Bình chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Xử Nữ có phần chịu nhường nhịn Thiên Bình hơn
+ Thiên Bình hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Thiên Bình
+ Xử Nữ là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Thiên Bình nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ nhiều hơn !
+ Thiên Bình sẽ không bao giờ cho Xử Nữ cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ “bắt cá hai tay” !
+ Thiên Bình không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Thiên Bình sẽ nói trước ….
+ Thiên Bình tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Thiên Bình …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nhiều lúc Thiên Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Thiên Bình sẽ thích có con trai hơn.
+ Đừng mơ Thiên Bình xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có bí mật Thiên Bình sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Thiên Bình sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ 🙂 !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Thiên Bình 🙂
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cậu bé thuộc chòm sao Sư Tử có làn da bánh mật và đôi mắt trong sáng. cậu bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và thương yêu động vật sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Thiên Bình.

Nàng Xử Nữ với một chàng Bọ Cạp:
+ Đừng mơ Bọ Cạp xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Xử Nữ hay làm Bọ Cạp giận lắm !
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Bọ Cạp cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Bọ Cạp “bắt cá hai tay” !
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Bọ Cạp có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Bọ Cạp sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ nhiều hơn !
+ Bọ Cạp là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu có em bé Xử Nữ rất giỏi chăm !
+ Xử Nữ tin vào duyên số còn Bọ Cạp tin vào thực tại hơn !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bọ Cạp …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Bọ Cạp sẽ nói trước ….
+ Khi hai người có xích mích Bọ Cạp chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có bí mật Bọ Cạp sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bọ Cạp 🙂 !
+ Khả năng Bọ Cạp sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Xử Nữ
+ Nếu mà có cãi nhau thì Bọ Cạp phải chào thua Xử Nữ 🙂
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Cự Giải có làn da bánh mật và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và thương yêu động vật sẽ giống Bọ Cạp nhiều hơn Xử Nữ.

Nàng Xử Nữ với một chàng Nhân Mã:
+ Nếu có em bé Nhân Mã rất giỏi chăm !
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Nhân Mã sẽ thích có con trai hơn.
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Khi có bí mật Nhân Mã sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Nhân Mã sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Xử Nữ 🙂 !
+ Nhân Mã hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Nhân Mã …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nhân Mã không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Xử Nữ tin vào duyên số còn Nhân Mã tin vào thực tại hơn !
+ Khả năng Nhân Mã sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Xử Nữ
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Nhân Mã 🙂
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Nhân Mã nhiều hơn !
+ Đừng mơ Xử Nữ xin lỗi khi mắc lỗi mà Nhân Mã không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Xử Nữ là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Nhân Mã nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Nhân Mã sẽ nói trước ….
+ Nhân Mã sẽ không bao giờ cho Xử Nữ cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ “bắt cá hai tay” !
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Xử Nữ có phần chịu nhường nhịn Nhân Mã hơn
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Xử Nữ có làn da trắng sáng và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ rất sáng tạo và hòa đồng sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Nhân Mã.

Nàng Xử Nữ với một chàng Ma Kết:
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Xử Nữ …. thì Ma Kết sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Xử Nữ hay làm Ma Kết giận lắm !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Ma Kết
+ Xử Nữ là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Ma Kết nhiều điều bất ngờ.
+ Nếu có em bé Xử Nữ rất giỏi chăm !
+ Ma Kết sẽ không bao giờ cho Xử Nữ cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ “bắt cá hai tay” !
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Ma Kết sẽ nói trước ….
+ Thường thì Ma Kết sẽ thích có con gái còn Xử Nữ sẽ thích có con trai hơn.
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Ma Kết 🙂
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Ma Kết nhiều hơn !
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Ma Kết 🙂 !
+ Ma Kết có phần chịu nhường nhịn Xử Nữ hơn
+ Khi hai người có xích mích Ma Kết chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Đừng mơ Ma Kết xin lỗi khi mắc lỗi mà Xử Nữ không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khi có bí mật Ma Kết sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Ma Kết tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Thiên Bình có làn da bánh mật và đôi mắt tinh anh. cô bé sẽ rất thông minh và thương yêu động vật sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Ma Kết.

Nàng Xử Nữ với một chàng Bảo Bình:
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Bảo Bình
+ Bảo Bình hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Xử Nữ không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Bảo Bình nhiều hơn !
+ Đừng mơ Xử Nữ xin lỗi khi mắc lỗi mà Bảo Bình không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Thường thì Bảo Bình sẽ thích có con gái còn Xử Nữ sẽ thích có con trai hơn.
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Bảo Bình 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Xử Nữ sẽ nói trước ….
+ Xử Nữ có phần chịu nhường nhịn Bảo Bình hơn
+ Bảo Bình là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Xử Nữ tin vào duyên số còn Bảo Bình tin vào thực tại hơn !
+ Khi có bí mật Bảo Bình sẽ giấu kín tốt hơn Xử Nữ.
+ Bảo Bình sẽ không bao giờ cho Xử Nữ cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Xử Nữ “bắt cá hai tay” !
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Nhiều lúc Bảo Bình rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Nếu có em bé Xử Nữ rất giỏi chăm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Bảo Bình …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Bảo Bình 🙂
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Bọ Cạp có làn da trắng sáng và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và nhanh nhẹn sẽ giống Bảo Bình nhiều hơn Xử Nữ.

Nàng Xử Nữ với một chàng Song Ngư:
+ Song Ngư tin vào duyên số còn Xử Nữ tin vào thực tại hơn !
+ Nếu mà có cãi nhau thì Xử Nữ phải chào thua Song Ngư 🙂
+ Song Ngư không quan tâm đến “chuyện vật chất” khi yêu .
+ Khi có bí mật Xử Nữ sẽ giấu kín tốt hơn Song Ngư.
+ Xử Nữ có phần chịu nhường nhịn Song Ngư hơn
+ Nhiều lúc Xử Nữ rất vô lý và gia trưởng trong tình yêu !
+ Xử Nữ sẽ không bao giờ cho Song Ngư cơ hội thứ hai nếu phát hiện được Song Ngư “bắt cá hai tay” !
+ Thường thì Xử Nữ sẽ thích có con gái còn Song Ngư sẽ thích có con trai hơn.
+ Xử Nữ sẽ có máu ghen(đa nghi) hơn Song Ngư 🙂 !
+ Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc phải nói lời chia tay thì Song Ngư sẽ nói trước ….
+ Nếu hai cặp đôi này có nhiều con cái thì các con sẽ thương Xử Nữ nhiều hơn !
+ Khi hai người có xích mích Xử Nữ chắc chắn sẽ là người lo nghĩ nhiều hơn !
+ Song Ngư hay làm Xử Nữ giận lắm !
+ Nếu có em bé Song Ngư rất giỏi chăm !
+ Khi có một đối tượng “chất lượng” hơn Song Ngư …. thì Xử Nữ sẽ dễ bị rung động hơn đấy !
+ Song Ngư là người sáng tạo hơn trong tình yêu, sẽ cho Xử Nữ nhiều điều bất ngờ.
+ Đừng mơ Xử Nữ xin lỗi khi mắc lỗi mà Song Ngư không có bằng chứng chính xác nhé 🙂 !
+ Khả năng Xử Nữ sẽ cháy hết mình trong tinh yêu hơn Song Ngư
Nếu cặp đôi này có em bé đầu lòng khả năng sẽ là một cô bé thuộc chòm sao Sư Tử có làn da trắng sáng và đôi mắt đầy mộng mơ. cô bé sẽ có rất nhiều ý tưởng và hiền lành sẽ giống Xử Nữ nhiều hơn Song Ngư.

About the Author