‘Bói bài’

Liệu bạn có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ vào nửa cuối tháng 5 ? Chiem tinh học hôm nay đưa ra quy tắc bói bài: 1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây. 2. Tự hỏi thầm bản thân: “Mình có diễn biến tình cảm bất ngờ nào trong nửa cuối tháng 5 này?” 3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án. Nếu...

Liệu bạn có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ vào nửa cuối tháng 5 ? Chiem tinh học hôm nay đưa ra quy tắc bói bài: 1....