Gửi Xử Nữ, Có lẽ đây là bức thư tình, anh không bao giờ có thể gửi đến em. Em đã ra đi… âm thầm và lặng lẽ, không...

Xử Nữ là chòm sao đứng thứ 6 trong 12 cung hoàng đạo được bảo hộ bởi chòm sao Thủy. Tử vi năm 2015 cho thấy Xử Nữ...