Tâm sự tình yêu: Yêu em nhé…! Yêu em nhé…! Anh ơi! Ngày hôm qua em đánh rơi một giọt nắng tàn vào trời xanh rộng...