Trong bói bài Tarot lá bài The Magician mang số 1, số của sự bắt đầu, con số nguyên mẫu tượng trưng cho sự thống nhất thành...