Trong cuộc sống khi mà có đôi lúc những sự việc xảy ra không theo như ý muốn của chúng ta. Tuy nhiên bạn đừng tuyệt vọng...