Cùng xem bói vị trí và ý nghĩa của 37 nốt ruồi trên cơ thể. Đây là những nốt ruồi chủ yếu, nếu nằm lệch hay sai vị...