Xem boi tướng trán, vầng trán biểu thị cho trí tuệ và có thể nói lên tính cách, vận mệnh của bạn. Chỉ nhìn qua hình dáng...