Xem tướng học nghiên cứu và tìm hiểu được rằng chỉ cần sở hữu một trong những đặc điểm tướng cách dưới đây,...

Xem tướng chân tổng quan thấy rằng gót chân và bàn chân hồng hào là người khá giả; mắt cá chân tối màu, thâm là người...