Theo các chuyên gia về xem tướng học thì việc xem tướng mắt của một người đàn ông không phải là khó và ai cũng có thể...