“…Theo tử vi hàng ngày– tử vi ngày 2/9/2015, nếu hôm nay, “người ấy” của Kim Ngưu có tỏ ra thờ ơ...