Bạch Dương (21/3-19/4) Thành thật, thẳng thắn là cần thiết, nhưng vẫn phải trong một chừng mực nhất định nhé...