“…Xem tu vi thấy rằng Xử Nữ hôm nay đừng mất thời gian cho trò chơi gọi là “đổ lỗi” nhé, chẳng có...