“…Xem tử vi hàng ngày – tử vi thứ ba ngày 1/9/2015, dưới áp lực của người khác, Kim Ngưu rất dễ mất bình...