Bạch Dương (21/3-19/4) Lúc này, những mơ ước và lý tưởng của Bạch Dương có lẽ sẽ vấp phải phản đối hay thử thách....