“…Xem ngày tốt xấu thấy rằng hôm nay, Sư Tử đã thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh khi đưa ra được nhiều quyết...