“…Xem tử vi thấy rằng Sư Tử nên đặc biệt cẩn thận khi đi lại nói chung thời gian này: Tới những khúc quanh,...