“…Xem tử vi thấy rằng Sư Tử nên chuẩn bị cho ngày mới thật tốt bằng cách duy trì sự tập trung và nỗ lực...