Bạch Dương (21/3-19/4) Bình thường Bạch Dương vốn táo bạo và tràn đầy hy vọng là thế, nhưng xem ngay tot xau thấy rằng...