“Dưới áp lực và tác động của những người khác, chòm sao Kim Ngưu rất dễ mất bình tĩnh và mất kiểm soát cảm xúc....