“…Xử Nữ cố gắng đừng để ý vào những tiểu tiết nhỏ nhặt để bắt lỗi một ai đó, bởi vì khi bạn làm...