“…Xem tu vi thấy rằng vấn đề của Xử Nữ lúc này là bạn hoặc ai đó xung quanh có thể không tôn trọng đối phương....