Cung Bạch Dương Đến lúc này, cung hoang dao Bạch Dương không thể cứ mãi trốn tránh trách nhiệm. Nếu không được xử lý...