“…Xem tu vi thấy rằng lời khuyên cho Sư Tử trong Chủ Nhật này là phải hết sức tập trung, tránh bị phân tán bởi...