“…Xem tu vi thấy rằng Sư Tử đang tìm cách bù đắp cho những mất mát bạn từng trải qua trong quá khứ – có...