“…Giải pháp đơn giản nhất thường cũng chính là giải pháp mang lại hiệu quả nhất. Cung hoang dao Song Tử thấy...