“…Thứ 3 này, xem tu vi thấy rằng Sư Tử có lẽ nên kìm lại mong muốn thoát khỏi lộ trình bình thường và đổi...