“…Xem tu vi thấy rằng hôm nay Xử Nữ đang cảm thấy quay cuồng trước quá nhiều công việc phải làm và nhiệm vụ...