“…Xem tử vi thấy rằng hôm nay Cự Giải hơi lo lắng về tiến độ thực hiện công việc. Một vài người trong nhóm...