“…Xem tu vi thấy đây là ngày không những giao tiếp gặp khó khăn, mà cả các thiết bị công nghệ cũng làm...