“…Bảo Bình thứ tư này sẽ được công nhận khả năng nhờ những công việc khó nhằn, đặc biệt là những việc...